Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I REGULAMIN STRONY SPRZEDAŻOWEJ

 

Podstawa prawna

Niniejszy dokument jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych ma za zadanie stanowić zasady i regulacje ochrony danych osobowych w Restauracji Via Toscana Restaurant & Cafe prowadzonej przez Mirosława Krynicka, Sławomir Krynicki, Jacek Kowlski prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą K&G S.C. Via Toscana Restaurant & Cafe Mirosława Krynicka, Sławomir Krynicki, Jacek Kowalski Spółka Cywilna; 40-007 Katowice ul. Uniwersytecka 13, NIP: 6492131968 REGON: 152156550 jako przedsiębiorcy, z którymi można się kontaktować pod powyższym adresem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres katowice@viatoscana.pl, będący Współadministratorami (dalej Współadministratorzy) danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przetwarzają dane przekazane im za pośrednictwem Strony, formularzy kontaktowych zamieszczonych na Stronie lub osobiście podczas wizyty w naszej Restauracji. 

 

Polityka Prywatności 

Strona http://www.viatoscana.pl, zwana dalej Stroną jest własnością Mirosławy Krynickiej, Sławomira Krynickiego, Jacka Kowlskiego prowadzących działalność gospodarczą pod adresem jak poniżej, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K&G S.C. Via Toscana Restaurant & Cafe Mirosława Krynicka, Sławomir Krynicki, Jacek Kowalski Spółka Cywilna, adres: 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13, NIP: 6492131968, REGON: 152156550. Poniżej informujemy na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies, jak można nimi zarządzać, jakie inne dane są gromadzone przez Stronę, na jakich zasadach są wykorzystywane, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony. Ponadto przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych tych z Państwa, którzy za pośrednictwem Strony przekazali nam dane osobowe poprzez formularze kontaktowe lub dokonali tego osobiście, podczas wizyty w naszej Restauracji. 

 

Pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Przekierowanie na inne strony

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie użytkownika Strony na strony internetowe innych podmiotów, które mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych, takich jak Facebook - https://www.facebook.com/policies/cookies/. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron, bowiem niniejsza Polityka prywatności ich nie obejmuje, a administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich. 

 

Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a) czas nadejścia zapytania, b) czas wysłania odpowiedzi, c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, d)  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, e) informacje o przeglądarce użytkownika, f) Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 

Dane osobowe

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w celach:
a) przygotowania i realizacji usługi, udzielania informacji o usługach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia;
b) badania poziomu satysfakcji klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Współadministratorów - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; promocji i oferowania usług, w tym profilowanie przekazu reklamowego w sieciach reklamowych, w szczególności w Google - będącego realizacją uzasadnionego interesu Współadministratorów - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, a także przekazywania informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Współadministratorów, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług, takich jak podmioty świadczące usługi księgowe,  administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzystają Współadministratorzy, a także administratorzy  i serwisanci serwerów hostingowych, na których mogą być przechowywane dane.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres niezbędny do obsługi zapytania przesłanego w formularzu, a w przypadku skorzystania z usług Współadministratorów okres dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody. 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania reklam co będzie skutkowało wstrzymaniem przetwarzania w tych celach, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo, w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.          

Dane osobowe są udostępniane dobrowolnie, a w niektórych przypadkach ich podanie warunkuje wykonanie czynności przez Współadministratorów.

Jako, że Współadministratorzy działają  w ramach spółki cywilnej opartej o przepisy Kodeksu Cywilnego, zatem zakres ich odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji jest solidarny. Celem ułatwienia obsługi Klientów w tym zakresie Współadministratorzy potwierdzają, że adres e mail: katowice@viatoscana.pl  jest punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą.  

Współadministratorzy przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa a także deklarują zapewnienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiedniego do ryzyk z związanych z tymi procesami.   

 

Odpowiedzialność

Właściciele Strony nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od nich, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.     

 

Prawa autorskie

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Właścicielom Strony lub podmiotom, z którymi zawarli stosowne umowy. Użytkownik obowiązany jest przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących Właścicielom  Strony lub osobom trzecim.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Zasady określone w niniejszej Polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane przez właścicieli Strony, zwłaszcza w  przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.   

 

Kontakt w sprawie Polityki Prywatności

Wszelkie uwagi dotyczące Polityki Prywatności w tym także w zakresie komunikacji ze Współadministratorami danych należy przesyłać na adres e mail: katowice@viatoscana.pl    

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności -  25.05.2018 r.  

 

Regulamin Strony Sprzedażowej Restauracji VIA TOSCANA RESTAURANT & CAFE

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę K&G S.C. VIA TOSCANA RESTAURANT & CAFE MIROSŁAWA KRYNICKA, SŁAWOMIR KRYNICKI, JACEK KOWALSKI SPÓŁKA CYWILNA, Nip 6492131968, która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na stronie Menu, zwaną dalej Sprzedającym. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży potraw. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.

3. Serwis dostępny pod adresem: www.viatoscana.pl

 

§ 2. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego, gdzie kupujący ma do wyboru dwa sposoby realizacji zamówienia:

a. dostawa do klienta

b. odbiór osobisty z Restauracji przy ul. Uniwersyteckiej 13, 40-007 Katowice

2. Złożenie zamówienia online przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 603 01 91.

5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 13:00 do godziny 20:00 codziennie.
6. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
7. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy: · towar jest tymczasowo niedostępny

· podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości

· Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia

· pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

8. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

9. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

10. Restauracja VIA TOSCANA RESTAURANT & CAFE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

 

§ 3. Dostawa i płatności

1. Sprzedający, w czasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania formularza zamówienia, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy plus wartość zamówienia.

4. Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach korzystania z zamówień online, w podsumowaniu zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej w dziale dostawa oraz są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy składaniu zamówienia.

5. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości płatności:

· Gotówką przy odbiorze

· Kartą płatniczą przy odbiorze

· Płatność elektroniczną za zamówiony Produkt obsługiwaną są przez następującego operatora płatności: PayPro S.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Kupujących składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem

6. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.

8. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

 

§ 4. Reklamacje i zwroty

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

 

Zapewniamy
 • Kameralne spotkania
 • Imprezy okolicznościowe
 • Przyjęcia z okazji; chrzcin, komunii, wesel
 • Przyjęcia biznesowe, konferencje, szkolenia
 • Oryginalną aranżację przestrzeni i dekoracji stołów
 • Wyszukane dania, dobrane do charakteru imprezy
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Kuchnia Śródziemnomorska jest lekka, smaczna, wybornie przygotowana i nie ma nic wspólnego z umartwianiem żywieniowym ani przejedzeniem. W tej kuchni nic nie jest zabronione, chodzi tylko o taki dobór składników oraz sposób przygotowania, by powstały dania służące naszemu zdrowiu.dalej 

Via Toscana | Restauracja, Catering, Winiarnia
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

tel.: 32 60 301 91 mobile 512020808
e-mail: katowice@viatoscana.pl

 • maciej_zien540
 • europejski_kongres_gospodarczy9768
 • referencje_um_katowice3065
 • referencje_nbsp_uniwersytet
 • intercoiffure_podziekowanie
Śląska restauracja i winiarnia z kuchnią Włoską i śródziemnomorską w Katowicach oferująca profesjonalny catering, business lunch, a także organizację kameralnych spotkań, bankietów i przyjęć okolicznościowych.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna